Efectes socials i psicològics en nens per infestació de polls

La pediculosis, o infestació per polls i llémenes, pot tenir efectes significatius més enllà dels símptomes físics com la picor. De fet, avui dia encara existeix un gran estigma que pesa sobre els polls, especialment en el context escolar, causant efectes socials i psicològics en els nens.

Aquest estigma es deriva de diverses percepcions i mites sobre els polls, inclosa la falsa creença relacionada amb la manca d’higiene personal o un baix estatus socioeconòmic.

Com pot afectar una infestació de polls als nostres fills?

Aïllament i vergonya

Els nens afectats poden sentir vergonya perquè els altres els jutgin o els etiquetin com a “bruts” o negligents en la seva higiene personal. Això pot portar-les a aïllar-se per evitar el judici social.

Ansietat i impacte en l’aprenentatge

La por a ser rebutjat o ridiculitzat per tenir polls pot provocar ansietat i estrès en els nens. Aquesta preocupació contínua pot afectar el seu rendiment acadèmic, amb dificultats per concentrar-se en les tasques escolars o perdre l’interès per l’escola.

Estigma social

En entorns com les escoles, les idees equivocades sobre la neteja poden fer que els nens infectats siguin estigmatitzats o exclosos pels seus companys. Aquest estigma pot provocar diverses dificultats emocionals, amb sentiments de solitud, tristesa, i una imatge negativa de si mateix.

Dificultat per dormir

La picor intensa causada pels polls pot portar dificultats per a dormir o tenir interrupcions de la son durant la nit. Aquesta manca de son pot afectar el rendiment diürn, amb dificultats per concentrar-se i tenir un baix estat d’ànim.

En conclusió, el repte que plantegen els polls transcendeix la simple gestió d’una infestació; es tracta d’una qüestió de salut pública que exigeix sensibilització i educació. Els polls no entenen de classes socials ni color de pell, i la nostra resposta a la seva presència tampoc hauria de fer-ho.

En lloc de perpetuar estigmes i ansietats innecessàries que causen efectes socials i psicològics, sobretot en nens, cal fomentar un entorn de suport i comprensió, on l’educació sobre la prevenció i el tractament dels polls sigui el correcte.

Des del nostre centre especialitzat en l’eliminació de polls i llémenes, a CAPPOLL ens comprometem no només a eliminar els polls, sinó també a lluitar contra la discriminació que afronten nens i nenes amb paciència i dedicació.

Entrada similar